IT sikker­hed

Professionel håndtering af dit IT-udstyr

25. Maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Med forordningen skærpedes kravene til behandling af personlige data for at øge IT-sikkerheden og mindske risikoen for, at vores alles personlige data lander i forkerte hænder. Det stiller krav til dig og din virksomhed, samt dine leverandører, som enten behandler eller opbevarer denne data. Det er derfor vigtigt, at du kan stole på, at dine samarbejdspartnere efterlever den nye persondataforordning og håndterer fortrolige data korrekt og sikkert.

Persondataforordningen bygger på princippet om god databehandling. Det indbefatter blandt andet, at din virksomhed kun må opbevare persondata så længe det er nødvendigt, hvorefter det skal slettes. Det er derfor vigtigt at data slettes korrekt, så det ikke er muligt at gendanne de slettede data. Hos Distrilog kan vi hjælpe dig med dette enten med degaussing eller certificeret slettesoftware.

Fokus på IT-sikkerhed er de seneste år vokset, og med persondataforordningen er det nu meget vigtigt, at du har styr på at håndtere persondata korrekt. Overholdes kravene ikke, kan du risikere at blive pålagt en bøde. Det kan altså have store konsekvenser for både dig og din virksomhed, hvis det nye regelsæt ikke efterleves.

Har din virksomhed samarbejdspartnere, der håndterer dine data, kan det også have konsekvenser for dig, hvis disse ikke følger den nye persondataforordning. Du skal derfor kunne stå inde for dine samarbejdspartneres arbejdsproces, og være sikker på, at de behandler alt persondata korrekt. Har du eksempelvis et samarbejde med et lager, er det også her væsentligt, at dit udstyr håndteres hensigtsmæssigt og med høj dokumenteret sikkerhed.

Hos Distrilog har vi et professionelt team, der har stor erfaring med sikker og korrekt håndtering af både IT- og elektronik-udstyr samt sletning af data. Har du behov for at slette data for eksempelvis at øge IT-sikkerheden og følge persondataforordningen, kan vi hjælpe dig med at sikre, at denne data slettes korrekt.

Distrilog gør brug af to metoder, når vi sletter data. Vi kan degausse, hvor en stor elektromagnet fjerner al data fra harddisken eller back-up båndet. Denne metode sikrer en 100% sletning af data, så det ikke vil være muligt at gendanne disse. Samtidig ødelægger vi harddiskens evne til at lagre data og det vil ikke være muligt senere at genanvende harddisken til dit IT- eller elektronik-udstyr. En anden metode er, at vi blandt andet anvender vores certificerede slettesoftware Blancco, der også sletter al data, i form af en overskrivning af fildata, hvorpå du kan genbruge harddisken til dit IT-udstyr. 

Har du efterfølgende ønske om at skille dig af med din brugte IT, kan Distrilog også tage hånd om dette for dig.

Har du et behov for at få dit IT- eller elektronik-udstyr opbevaret, tilbyder Distrilog en aflukket, frostfri og sikker lagerplads. Vi har et stærkt team med stor erfaring i korrekt håndtering af al slags udstyr. Vores lager er overvågede og alarmerede, og det er kun et udvalgt team der har adgang til dem. Du er derved garanteret, at dit udstyr opbevares fortroligt og korrekt.

Læs mere om håndtering af brugt IT

Læs mere om degaussing

Din SIKKERHED

Vi er grundige og effektive i vores arbejde, og bruger certificeret og godkendt udstyr. Det betyder, at du trygt kan overlade dit IT- eller elektronik-udstyr til os, da vi sørger for, at alt data slettes uden risiko for videregivelse.

Distrilog har mange års erfaring i korrekt sletning af data. Vi har flere gange arbejdet tæt med virksomheder i datafølsomme brancher, såsom banker og medicinalvirksomheder. Du er derfor garanteret en høj faglighed, erfaring og IT-sikkerhed hos os.

Med et samarbejde med Distrilog kan du derfor være sikker på, at vi ved hvordan dit udstyr skal behandles og håndteres for at øge din tryghed og sikkerhed. Det gælder både, når det omhandler sletning af data, lageropbevaring og bortskaffelse af brugt IT.

Kontakt os i dag

Står du med en opgave, hvor du ønsker at høre hvilken løsning Distrilog kan tilbyde, så ring til os eller skriv en mail og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

 

Ring til os på +45 70 22 72 00